Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki – Radosny Dom Seniora w Łodzi

Data
,

W dniach 12-13 grudnia 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadziły wizytację placówki całodobowej opieki pod nazwą Radosny Dom Seniora przy ul. Lublinek 32 w Łodzi.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu mieszkańców i przedstawienie zaleceń, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

Wizytujące dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, przeprowadziły poufne rozmowy z mieszkańcami i personelem placówki oraz zapoznały się z dostępną na miejscu dokumentacją.

Zgodnie z wpisem w „Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku” prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, placówka posiada 11 miejsc. W trakcie wizytacji był komplet mieszkańców – 7 kobiet i 4 mężczyzn. Jak wynikało z informacji przekazanych przez właścicielkę, w stosunku do jednego z mieszkańców toczyło się postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia.

Warunki bytowe w placówce zostały ocenione przez przedstawicielki KMPT jako bardzo dobre. Placówka wolna była od nieprzyjemnych zapachów, w pokojach, łazienkach oraz miejscach wspólnych było czysto. Mieszkańcy byli zadbani.

Właścicielka dużą uwagę poświęca aktywizacji pensjonariuszy. Opiekunowie organizowali zajęcia terapii zajęciowej, podczas których powstały m.in. ozdoby świąteczne, kartki pocztowe dla bliskich, jak i dla osób w kryzysie bezdomności. Mieszkańcy rozwiązywali także ćwiczenia usprawniające pamięć i inne funkcje poznawcze. Brali też udział w konkursach muzycznych i recytatorskich organizowanych poza placówką. Ponadto dwa razy w tygodniu w placówce dostępny był rehabilitant w ramach świadczeń NFZ, a dodatkowo każdego dnia opiekunowie organizowali grupowe ćwiczenia pensjonariuszy usprawniające ich motorykę ruchów.

Jak wynikało z rozmowy z właścicielką, nikt z mieszkańców nie mógł samodzielnie opuszczać placówki ze względu na swój stan zdrowia. Pensjonariusze mieli możliwość korzystania ze świeżego powietrza w ogrodzie na terenie placówki.

KMPT zdaje sobie sprawę, że dla większości mieszkańców samodzielne wyjścia mogłyby stanowić ryzyko, jednakże warto zauważyć, że od kilku lat  w tym zakresie wprowadzone zostały odpowiednie rozwiązania prawne. Zakaz wyjść powinien być wydawany jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Zakaz ten podlega kontroli sądowej. W analizowanej dokumentacji brak było tego typu dokumentów. Właścicielka zobowiązała się uzyskać stosowne zaświadczenia lekarskie.

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: zamieszczono odpowiedź na zalecenia KMPT
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz