Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki – Domu Spokojnej Jesieni „Beatus” w Krakowie.

Data
,

W dniach 16- 19 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Dom Spokojnej Jesieni „Beatus”, w Krakowie przy ul. Siemaszki 15a.

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób przebywających w placówce oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem.

Zespół wizytujący dokonał oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznał się z wybraną dokumentacją oraz odbył poufne rozmowy z mieszkańcami i personelem placówki.

Dom Spokojnej Jesieni „Beatus” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle somatycznie chorym oraz w podeszłym wieku. Pojemność placówki wynosi 59 miejsc. W czasie wizytacji KMPT wszystkie miejsca były zajęte. Wśród mieszkańców pięcioro pensjonariuszy było ubezwłasnowolnionych. 

Warunki bytowe zostały ocenione przez przedstawicieli KMPT jako dobre. Placówka wolna była od nieprzyjemnych zapachów, w pokojach, łazienkach oraz miejscach wspólnych było czysto. Mieszkańcy byli zadbani.

Zespół wizytujący pozytywnie ocenił zapewnienie mieszkańcom dostępu do terapii zajęciowej, opieki psychologicznej jak również rehabilitacji i opieki medycznej. Za mocne strony wizytowanej placówki należy także uznać poddawanie nowych pensjonariuszy badaniu medycznemu w dniu przyjęcia lub maksymalnie następnego dnia po przyjęciu. Każdy z pokoi mieszkalnych wyposażony był także w instalację przywoławczą. 

Jednakże delegacja zwróciła uwagę na potrzebę pełnego dostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w niektórych łazienkach znajdowały się wysokie brodziki prysznicowe).

Ponadto dokumentacja pensjonariuszy, którzy nie mogą samodzielnie opuszczać placówki ze względu na stan zdrowia wymagała uzupełnienia o stosowne zaświadczenie lekarskie w przedmiotowej kwestii. Dom opieki nie przekazywał także tego typu informacji do właściwego miejscowo sądu opiekuńczego.

Ponadto w dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych brakowało zezwolenia sądu na umieszczenie osoby bliskiej w wizytowanej placówce, o  które wystąpić powinni opiekunowie prawni.

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz