Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki – Domu Seniora „Akacja” w Łodzi

Data
,

W dniach 14- 15 grudnia 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowały Dom Seniora „Akacja”, w Łodzi przy ul. Demokratycznej 85.

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób przebywających w placówce oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem.

Zespół wizytujący dokonał oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznał się z wybraną dokumentacją oraz odbył poufne rozmowy z mieszkańcami i personelem placówki.

Dom Seniora „Akacja” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle somatycznie chorym oraz w podeszłym wieku. Pojemność placówki wynosi 50 miejsc. W czasie wizytacji KMPT w placówce przebywało 47 mieszkańców. Jeden z pensjonariuszy był osobą ubezwłasnowolnioną.  

Warunki bytowe zostały ocenione przez przedstawicieli KMPT jako dobre. Placówka wolna była od nieprzyjemnych zapachów, w pokojach, łazienkach oraz miejscach wspólnych było czysto. Mieszkańcy byli zadbani.

Zespół wizytujący pozytywnie ocenił zapewnienie mieszkańcom dostępu do rehabilitacji oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej. 

Delegacja zwróciła uwagę na potrzebę większej aktywizacji mieszkańców poprzez terapię zajęciową. Obecnie tego typu zajęcia nie są powadzone w wizytowanej placówce. 

Ponadto dokumentacja pensjonariuszy, którzy nie mogą samodzielnie opuszczać domu opieki ze względu na stan zdrowia wymagała uzupełnienia o stosowne zaświadczenie lekarskie w przedmiotowej kwestii. Kierownictwo placówki nie przekazywało także tego typu informacji do właściwego miejscowo sądu opiekuńczego.

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-12-16 11:23:32
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-02-24 10:37:25
Operator: Grażyna Kalisiewicz