Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki „Dom Ufnej Starości” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Konstancinie-Jeziornej

Data
,

W dniach 6-7 listopada 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Placówki Całodobowej Opieki „Dom Ufnej Starości” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Konstancinie-Jeziornej (PCO/Dom).

Celem przeprowadzonych czynności, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków pobytu mieszkańców placówki oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Wizytowany Dom jest placówką przeznaczoną dla maksymalnie 53 osób w podeszłym wieku (głównie kobiet), natomiast w dniu rozpoczęcia wizytacji w placówce przebywało 38 osób.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z dyrektorką PCO i zorientowaną w sytuacji mieszkanek główną księgową, dokonali oglądu pokoi mieszkalnych i przestrzeni wspólnych, przeprowadzili także poufne rozmowy z wybranymi mieszkańcami i przedstawicielami personelu. Wizytujący zapoznali się również z wybraną dokumentacją oraz sporządzili dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński