Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu

Data

W dniu 14 listopada 2023 r przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.

Ośrodek dysponuje 35 miejscami przeznaczonymi dla osób ze Stołecznego Miasta Poznania oraz z Powiatu Poznańskiego. W placówce znajduje się 9 wieloosobowych sal pobytu (od 2 do 5 miejsc) oraz dwuosobowa sala izolacyjna. Osobno zapewnione są pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn oraz dla dziewcząt i chłopców.

W momencie rozpoczęcia wizytacji w placówce przebywało 4 mężczyzn i 1 kobieta. Stan ten zmieniał się w trakcie wizytacji (nastąpiło kilka przyjęć osób nietrzeźwych oraz jedno zwolnienie osoby po wytrzeźwieniu). W 2022 roku z ośrodka skorzystało 4604 osób zatrzymanych na terenie miasta oraz 1412 osób zatrzymanych na terenie powiatu.

Celem wizytacji, zgodnie z art. 19 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT), było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji osób nietrzeźwych przebywających w ośrodku oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

W trakcie wizytacji przeprowadzono wstępną rozmowę z osobami zarządzającymi placówką, dokonano oglądu pomieszczeń m.in. pomieszczeń przejściowych, w których przeprowadzane są czynności związane z przyjęciem osoby do ośrodka, sal pobytu osób nietrzeźwych, ambulatorium, sanitariatów, pokoju terapeutycznego, magazynów, gabinetu lekarskiego, pokoju osoby kierującej zmianą, pokoju socjalnego dla personelu, kuchni, szatni i depozytu. Przeprowadzono poufne rozmowy z personelem oraz osobami przebywającymi w ośrodku. Zespół KMPT zapoznał się ponadto z częścią dokumentacji oraz sporządził dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński