Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie

Data
,

 W dniach 16-19 maja 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie, ul. Modra 11. Przedstawicielom KMPT towarzyszyła ekspertka zewnętrzna z zakresu psychologii, której ekspertyza zostanie wykorzystana w raporcie, w niezbędnym zakresie.

Celem wizytacji było sprawdzenie sposobu traktowania wychowanków placówki i zapewnionych im warunków bytowych oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

W trakcie wizytacji zespół monitorujący przeprowadził wstępną rozmowę z Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego, dokonał oglądu pomieszczeń placówki, terenu rekreacyjnego i pojazdów przeznaczonych do transportu nieletnich, przeprowadził poufne rozmowy z wychowankami i pracownikami ośrodka oraz zapoznał się z prowadzoną na miejscu dokumentacją. 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie jest placówką resocjalizacyjną dla chłopców. Działa on od 1 września 2022 r. i został utworzony w miejsce Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie.

Pojemność placówki wynosi 53 miejsca. W czasie wizytacji przebywało w niej 21 wychowanków.

W placówce funkcjonują: Szkoła Podstawowa nr 75 w Szczecinie, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 15 w Szczecinie, która kształci podopiecznych w zawodzie ślusarza oraz warsztaty szkolne.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-05-24 09:15:39
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-05-24 09:17:45
Operator: Maciej Kuczyński