Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie

Data
,

W dniach 22-25 kwietnia 2024 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadziły wizytację Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Koronowie. Jej celem było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji nieletnich oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

W czasie wizytacji przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń ośrodka i terenu zewnętrznego, przeprowadziły poufne rozmowy z wychowankami i pracownikami oraz zapoznały się z prowadzoną na miejscu dokumentacją.

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie jest placówką resocjalizacyjną dla dziewcząt w wieku 13-19 lat. Działa od 1 września 2022 r. i został utworzony w miejsce Schroniska dla Nieletnich oraz Zakładu Poprawczego w Koronowie.

Pojemność placówki wynosi 36 miejsc. W czasie wizytacji przebywały w niej 34 wychowanki, podzielone na trzy grupy wychowawcze. Dodatkowo jedna z dziewcząt była w trakcie hospitalizacji, a kolejna z wychowanek nie powróciła z przepustki świątecznej.

Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka sprawuje Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sąd Rejonowy w Bydgoszczy V Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński