Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju.

Data
,

W  dniach 24-25 listopada 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju.    

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu wychowanków umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili na osobności rozmowy z personelem oraz wychowankami, dokonali oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji. W wizytacji wzięła także udział ekspertka KMPT – psycholożka. 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach Zdroju działa od 1 września 2022 r. Placówka ta została przekształcona z Zakładu Poprawczego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich . Przeznaczona jest dla chłopców. W trakcie wizytacji przebywało w niej tylko 6 wychowanków.  

Mocną stroną wizytowanej placówki są warunki bytowe. Pomieszczenia internatu zostały poddane w ostatnich latach gruntownej modernizacji, a na przyszły rok planowany jest remont szkoły. Na terenie Ośrodka funkcjonują boiska  do uprawniania piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa, znajdują się tam także altanka i miejsce do grillowania. Placówka dysponuje także bogatą bazą warsztatów do nauki zawodu.      

Największą bolączką wizytowanej placówki jest brak psychologa po tym, jak w niedawnym czasie z pracy w Ośrodku zrezygnowało dwóch specjalistów tej dziedziny.  Rozmowy przeprowadzone z wychowankami przez wizytujących wskazują na pilną potrzebę zatrudnienia psychologa, który zapewniłby systematyczne wsparcie wychowankom. Obecnie Ośrodek korzysta w sytuacjach kryzysowych z usług psychologa zatrudnionego w pobliskim szpitalu psychiatrycznym, jednakże takie okazjonalne rozwiązanie nie gwarantuje odpowiedniej pomocy nieletnim. 

W Ośrodku trwa proces przekształcania go w nowy rodzaj placówki, w związku z czym część dokumentacji, jak np. różnorakie regulaminy i procedury, są w fazie opracowywania

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-11-28 14:56:29
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-11-28 14:59:36
Operator: Grażyna Kalisiewicz