Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Oddziale Psychiatrycznym, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Data
,

W dniach 20-22 września 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację oddziału psychiatrycznego znajdującego się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie. 

Oddział posiada 30 miejsc, jednak w dniu wizytacji hospitalizowanych było 32 pacjentów.  Na oddziale przebywał 1 cudzoziemiec. Pacjent nie znał języka polskiego. Mówił tylko w j. angielskim, personel natomiast nie posługiwał się tym językiem, co powodowało trudności komunikacyjne. Jego sytuacja została poddana analizie pod kątem zapewnienia mu prawa do informacji.

Budynek oddziału niewątpliwie wymaga remontu i modernizacji. Łóżka znajdujące się na oddziale nie mają możliwości regulacji wysokości, co sprawia znaczną trudność dla pacjentów w starszym wieku i tych, którzy mają problem z poruszaniem się.  Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż  w  2022 r. zostało oddane do użytku nowe skrzydło, które służy poprawie warunków hospitalizacji pacjentów min. wpływa na rozszerzenie terapii zajęciowej. Pacjenci mają również  możliwość korzystania z należącego do jednostki ogrodu. 

Delegacja KMPT dostrzegła podczas wizytacji problemy systemowe w tym przede wszystkim zbyt mała liczba psychiatrów, czy brak prawidłowo działającej instalacji przyzywowej w salach pacjentów. 

Przedstawiciele KMPT nie uzyskali żadnych sygnałów, które wskazywałyby na niewłaściwy sposób traktowania pacjentów przez personel. 

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-10-04 11:00:25
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-03-06 15:52:09
Opis: Załączono raport
Operator: Maciej Kuczyński