Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Starym Goździe (Stary Gózd 35)

Data
,

W dniach 3-5 sierpnia 2021 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Starym Goździe 35. Przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (pokoi, sanitariatów, sali do rehabilitacji), przeprowadziły poufne rozmowy z pacjentami i personelem oraz zapoznały się z wybraną dokumentacją. 

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. Dodatkowo celem wizytacji było zweryfikowanie przygotowania ZOL na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Warunki bytowe KMPT ocenił jako bardzo dobre. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, co umożliwia swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Pacjenci mają nielimitowany dostęp do świeżego powietrza, ze względu na usytuowanie placówki w sąsiedztwie lasu oraz ogrodu.

Wnioski z wizytacji i zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz