Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaletach - rozmowy z nieletnimi przez Skypa.

Data
,

W dniach 21-23 lutego 2022 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziła rozmowy za pośrednictwem komunikatora Skype w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaletach.

Podmiotem prowadzącym ośrodek jest Henryk Wrzesień EDU-RES z siedzibą w Bielsku-Białej. Zdalna wizytacja objęła poufne rozmowy z wychowankami i pracownikami placówki jak również analizę wybranej dokumentacji.

 Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób nieletnich i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Dodatkowo celem wizytacji było zweryfikowanie przygotowania placówki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Przedstawicielka Krajowego Mechanizmu nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków. Przeciwnie, opinie przedstawiane na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Nieletni bardzo pozytywnie wypowiadali się także o ogólnych warunkach i zasadach panujących w ośrodku.

W wizytowanej jednostce zmian wymaga m. in. procedura przeprowadzania kontroli osobistej.

Szczegółowe wnioski oraz zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-03-01 14:46:48
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz