Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Skarżysku - Kamiennej

Data
,

W dniach 24-26 października 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Skarżysku-Kamiennej.

MOW dysponuje 36 miejscami dla nieletnich chłopców. W czasie wizytacji przebywało w nim 12 wychowanków.

Celem wizytacji, zgodnie z art. 19 Protokołu fakultatywnego do konwencji o zakazie stosowania tortur (OPCAT), było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji osób pozbawionych wolności w wymienionej wyżej placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

W trakcie wizytacji przeprowadzono wstępną rozmowę dyrektorem oraz pozostałą kadrą zarządzającą MOW. Dokonano oglądu pomieszczeń internatu, szkoły, pracowni, stołówki i terenu zewnętrznego. Sprawdzono działanie monitoringu wizyjnego. Ponadto zapoznano się z wybraną dokumentacją.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński