Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie-Górce Narodowej

Data
,

W dniach 4-6 października 2021 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowały Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie przy ul. Górki Narodowej 116.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób nieletnich i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych. Dodatkowo zweryfikowano przygotowania jednostki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest częścią Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Krakowie. Ośrodek jest  placówką resocjalizacyjno-wychowawczą dla chłopców w wieku do 18 lat. W trakcie wizytacji w placówce przebywało 23 chłopców. 

Przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyły poufne rozmowy z wychowankami oraz personelem, a także dokonały analizy dokumentacji dostępnej na miejscu, w tym m.in. akt osobowych nieletnich.

W ocenie Krajowego Mechanizmu mocną stroną wizytowanej placówki jest panująca w niej przyjazna atmosfera.

W trakcie wizytacji delegacja nie odebrała sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków. Opinie przedstawiane na temat placówki były pozytywne. Jednakże przedstawicielki KMPT odnotowały fakt, że nieletni w ramach degradacji do najniższej grupy zobowiązani byli do noszenia roboczych granatowych spodni. 

W wizytowanej jednostce delegacja odnotowała także problemy wynikające z konieczności zmian o charakterze systemowym, związane z zagadnieniem stosowania monitoringu wizyjnego oraz dokonywaniem badania na obecność narkotyków w organizmie.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione 
w raporcie z wizytacji. 

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-10-11 13:39:38
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-10-11 13:44:20
Operator: Grażyna Kalisiewicz