Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 4 w Augustowie (ul. Kilińskiego 3).

Data
,

W dniach 20-21 września 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Augustowie. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób przebywających w MOW, rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania, a także sprawdzenie realizacji zaleceń KMPT wydanych po wizytacji placówki, w dniach w 23-25 września 2019 r.
 Dodatkowo zweryfikowano przygotowania jednostki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Ośrodek jest niepubliczną placówką resocjalizacyjno-wychowawczą i resocjalizacyjno-rewalidacyjną, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W pierwszym dniu wizytacji w placówce przebywało 12 dziewcząt, w drugim 14. 

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń oraz odbyli poufne rozmowy z wychowankami, a także personelem. 

W trakcie wizytacji uznano, że niektóre zalecenia KMPT zostały zrealizowane, jak np. odstąpienie od przeszukiwania sypialni wychowanek czy zapewnienie nieletnim dostępu do serwisów informacyjnych.

Jednakże przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę na fakt, że w placówce wciąż nie zmieniono wielu praktyk, które można uznać, za mocno wchodzące w sferę prywatności przebywających tam dziewcząt, m.in. sypialnie są monitorowane, korespondencja nieletnich jest czytana, na terenie placówki nie ma informacji o instytucjach do których wychowanki mogłyby zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw, rozmowy telefoniczne nieletnich prowadzone są w zasięgu słuchu wychowawców.  

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione 
w raporcie z wizytacji. 

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-09-24 10:15:22
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-09-24 10:17:44
Operator: Grażyna Kalisiewicz