Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach.

Data
,

W dniach od 11 do 14 lipca 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób hospitalizowanych bez zgody na pięciu oddziałach psychiatrycznych ogólnych szpitala (jeden oddział dla  kobiet, jeden dla mężczyzn i trzy koedukacyjne), a następnie przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem.

W szczególnym zainteresowaniu wizytujących pozostawały kwestie dotyczące m.in. warunków bytowych, legalności pobytu czy stosowania przymusu bezpośredniego. Jako zewnętrzny ekspert KMPT w wizytacji uczestniczył także lekarz psychiatra. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu dokonali oglądu pomieszczeń szpitala i poddali analizie wybraną dokumentację, w tym medyczną. Wizytujący przeprowadzili także rozmowy z Prezesem Zarządu Szpitala, Dyrektorem ds. Lecznictwa, rzeczniczką praw pacjenta, przedstawicielami personelu oraz wybranymi pacjentami.

Wizytowane oddziały dysponują łącznie 203 miejscami rejestrowanymi, w razie potrzeby na korytarzach umieszczane są również dodatkowe łóżka. W czasie prowadzonych czynności na oddziałach ogólnych psychiatrycznych przebywały bez swojej zgody 53 osoby.

KMPT ocenił panujące w placówce warunki bytowe jako modelowe. Oddany do użytku w 2018 r. budynek, z uwagi na przyjęte rozwiązania architektoniczne i pełną dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością, stanowić powinien wzór do naśladowania przy tworzeniu innych placówek tego typu. Na pozytywną ocenę zasługują także warunki panujące na zewnątrz budynku szpitala – do dyspozycji pacjentów oddane zostały m.in. boisko sportowe, altana oraz ogród sensoryczny.

Wizytujący nie mieli także zastrzeżeń co do atmosfery panującej w placówce. Personel w kontakcie z pacjentami wykazywał się profesjonalizmem i szacunkiem. Co istotne, z uwagi na aktualną sytuację i znaczną liczbę osób przybywających do Polski z Ukrainy, w szpitalu zatrudniono psycholożkę pochodzenia ukraińskiego, która poza świadczeniem pomocy psychologicznej pomaga także w przypadku wystąpienia bariery językowej. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, w przyszłości kadra szpitala ma zostać wzmocniona o kolejne osoby z Ukrainy. 

Przedstawiciele KMPT zwrócili także uwagę, iż w związku z hospitalizacją cudzoziemców pożądane jest przygotowanie tłumaczenia na najczęściej spotykane języki obce karty praw pacjenta oraz innych dokumentów określających zasady obowiązujące w szpitalu.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-07-21 10:48:32
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-12-14 10:07:12
Operator: Grażyna Kalisiewicz