Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT ad hoc w miejscu pozbawienia wolności pozostającym pod nadzorem Straży Granicznej w Białowieży.

Data

Przedstawiciel KMPT przeprowadził niezapowiedzianą wizytację Placówki Straży Granicznej w Białowieży.

Celem wizytacji było badanie i ocena stanu przestrzegania praw cudzoziemców ujętych i zatrzymanych przez Straż Graniczną po przekroczeniu granicy RP.

W zainteresowaniu Biura RPO pozostawało też stosowanie przez Straż Graniczną nowej procedury wydawania postanowień o opuszczeniu terytorium RP, wprowadzonej do ustawy o cudzoziemcach w drodze nowelizacji z dnia 14 października 2021 r. (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 25 października, a obowiązującej od 26 października br.).   

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-12-21 13:27:59
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz