Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT ad hoc w miejscach pozbawienia wolności pozostających pod nadzorem Straży Granicznej w Narewce i Białowieży oraz w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze.

Data

Przedstawiciel KMPT przeprowadził niezapowiedzianą wizytację tymczasowego Ośrodka Strzeżonego w Czerwonym Borze. Rozmawiał z cudzoziemcami, którzy trafili do tej placówki po nieuprawnionym przekroczeniu granicy polsko - białoruskiej i po wielu dniach spędzonych w lesie, w warunkach, w których ich życie i zdrowie były zagrożone. Prawie połowę mieszkańców ośrodka stanowiły dzieci.

Wizytacje przeprowadzono także w Placówkach SG w Narewce i Białowieży.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz