Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT ad hoc w miejscach pozbawienia wolności pozostających pod nadzorem Straży Granicznej w Michałowie i Narewce oraz w Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Połowcach podległej Placówce SG w Czeremsze.

Data
,

Przedstawiciel KMPT odwiedził placówkę SG w Michałowie i Narewce, rozmawiał z komendantami tych placówek i funkcjonariuszami SG pełniącymi w nich służbę. Spotkał się także z przebywającymi tam cudzoziemcami – rodzinami z Iraku, wśród których większość stanowiły dzieci (najmłodsze liczyło 4 miesiące).

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-12-21 13:32:18
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz