Wizytacja KMPT ad hoc w miejscach pozbawienia wolności pozostających pod nadzorem Straży Granicznej w Białymstoku, Czerwonym Borze, Białej Podlaskiej, Narewce, Kuźnicy, Dubiczach Cerkiewnych i Połowcach.

Data
,

W dniach 30 sierpnia – 2 września 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur: Justyna Zarecka i Michał Żłobecki przeprowadzili wizytacje ad hoc ukierunkowane na sprawdzenie warunków detencji i traktowania osób pozbawionych przebywających w jednostkach podległych Straży Granicznej, w związku z obserwowanym wzrostem liczby cudzoziemców przekraczających granicę pomiędzy Republiką Białorusi i Rzeczpospolitą Polską, w tym w sposób nieuregulowany.

Czynności kontrolne przeprowadzono w następujących placówkach:
•    Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku oraz nowo utworzona filia placówki w Czerwonym Borze;
•    Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej;
•    Placówka SG w Narewce wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych;
•    Pokoje służbowe SG o wzmocnionym zabezpieczeniu znajdujące się na terenie Placówki SG w Kuźnicy;
•    Centrum Rejestracji Cudzoziemców na terenie Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych;
•    Centrum Rejestracji Cudzoziemców na zamkniętym przejściu granicznym w Połowcach, podległe Placówce SG w Czeremsze.

W ramach prowadzonych czynności przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili rozmowy z p.o. Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, osobami kierującymi oraz pełniącymi służbę w wizytowanych jednostkach, a także z cudzoziemcami pozostającymi w detencji. Dokonano także analizy wybranej dokumentacji.

W zainteresowaniu KMPT pozostawały zwłaszcza kwestie dotyczące warunków bytowych w wizytowanych miejscach detencji, jak również realizacji minimalnych gwarancji antytorturowych, w tym: prawa do informacji, dostępu do pomocy medycznej i prawnej, kontaktu ze światem zewnętrznym oraz możliwości złożenia skargi.

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-09-06 11:54:29
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz