Czego możemy się nauczyć od Międzynarodowego Trybunału Karnego w ramach naszej procedury karnej? - spotkanie z sędzią prof. Piotrem Hofmańskim, prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Data:
Tagi: kalendarium
  • Termin: 26 maja 2021 r. (środa), godz. 17.00 – 19.00
  • Miejsce: Zoom (dla potwierdzonych gości) + transmisja na youtube (dla osób zewnętrznych)

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) jest stałym organem sądowym powołanym do ścigania najpoważniejszych naruszeń prawa humanitarnego. MTK jest sądem o jurysdykcji uniwersalnej, nieograniczonej lokalnie czy regionalnie. Trybunał uzupełnia krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości, wykonując swą jurysdykcję wyłącznie w razie niezdolności lub braku woli państwa do działania. MTK sądzi zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne oraz agresje. Od 11 marca 2021 r. Prezydentem MTK jest prof. dr hab. Piotr Hofmański.

Spotkanie zostanie poświęcone standardom i gwarancjom procesowym postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, które mogłyby stać się inspiracją dla polskiego modelu postępowania karnego. Jakie są gwarancje niezawisłości sędziego Trybunału? Kim jest prokurator? Jakie są zasady stosowania aresztów? Kto jest odpowiednikiem Izby Przygotowawczej w procedurze krajowej? Jaki powinien być niezależny prokurator? Czy instytucja zatwierdzania zarzutów byłaby pomocna w polskim procesie? Jakie są gwarancje szybkiego i sprawnego procesu? Czy osobny wyrok co do winy i co do kary ma sens? Co z prawem do obrony? Jak wyglądają pouczenia i dostęp do tłumacza? Co z domniemaniem niewinności? Jak realizowana jest jawność postępowania?

Program:

  1. Wprowadzenie – dr hab. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich
  2. Czego możemy się nauczyć od Międzynarodowego Trybunału Karnego w ramach naszej procedury karnej? – rozmowa z prof. dr hab. Piotrem Hofmańskim, Prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego (prowadzenie: dr Marcin Mrowicki)
  3. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości (w tym przedstawicieli środowiska adwokatów i naukowców) – moderacja: dr hab. Adam Bodnar
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-05-22 16:19:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk