Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja nt. nowelizacji procedury karnej

Data:
Tagi: wydarzenie

W Biurze RPO odbyła się konferencja naukowa poświęcona nowelizacji procedury karnej w aspekcie respektowania konstytucyjnych gwarancji stron i innych uczestników postępowania. Prof. Irena Lipowicz wspólnie z prof. Andrzejem Zollem otworzyli spotkanie. W debacie wzięli udział również: prof. Piotr Hofmański, prof. Piotr Kruszyński, prof. Włodzimierz Wróbel, prof. Marian Filar, sędzia Beata Najjar oraz mecenas Mikołaj Pietrzak.

Nowelizacja procedury karnej Uprawnienia stron i innych uczestników postępowania PROGRAM

12.00 – 12.30 Otwarcie konferencji
– prof. Irena Lipowicz  
– prof. Andrzej Zoll

12.30 – 13.15  Wystąpienia wprowadzające
– prof. Piotr Hofmański, sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Jagielloński
– prof. Piotr Kruszyński, Uniwersytet Warszawski

13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Debata
14.00 – 16.00 Debata
– prof. Marian Filar, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– prof. Włodzimierz Wróbel, Uniwersytet Jagielloński
– sędzia Beata Najjar, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie
– mec. Mikołaj Pietrzak
– sędzia Teresa Romer, Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Pytania z sali, dyskusja
16.00 Podsumowanie
– prof. Irena Lipowicz, Rzecznik  Praw  Obywatelskich

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk