Biuletyn Informacji Publicznej RPO

List gratulacyjny RPO dla prof. Piotra Hofmańskiego

Data:

Rzecznik Adam Bodnar złożył gratulacje sędziemu Piotrowi Hofmańskiemu, który 11 marca 2021 r. został prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prof. Hofmański jest sędzią MTK od grudnia 2014 r. (kadencja 2015-2024), powołany w skład sędziowski jako pierwszy Polak. Wcześniej, w latach 1996–2015 orzekał jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, w 1999 r. objął funkcję rzecznika prasowego Sądu Najwyższego.

Treść listu

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Pragnę przekazać moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

Jestem głęboko przekonany, że wybór Pana Profesora na to zaszczytne i niezwykle odpowiedzialne stanowisko jest wyrazem uznania i z pewnością przewodniczenie Trybunałowi zostało powierzone osobie o najwyższych kwalifikacjach oraz rozległej wiedzy prawniczej.

Ogromnie się cieszę, że przedstawiciel polskiego sądownictwa, który zyskał powszechną renomę w wieloletniej pracy sędziego Sądu Najwyższego oraz posiada 6-letnie doświadczenie w orzekaniu w Międzynarodowym Trybunale Karnym, będzie z sukcesem wykonywał zadania Prezesa tego międzynarodowego gremium.

Niewątpliwie, czekają Pana Profesora trudne zadania i wielka odpowiedzialność w rozstrzyganiu spraw o doniosłej wadze międzynarodowej, jednak Pana dotychczasowe doświadczenie zawodowe stanowi gwarancję sukcesu w umocnieniu ważnej roli Trybunału w przestrzeni międzynarodowej – osiągnięciu skuteczności w działaniu oraz zapewnieniu niezawisłości sędziowskiej.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i życzenia wytrwałości oraz wielu sukcesów w wypełnianiu obowiązków Prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Z wyrazami największego szacunku,

Adam Bodnar

 

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk