Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski wziął udział w wizycie studyjnej delegacji z Macedonii Północnej w siedzibie ODIHR OBWE

Data:
Tagi: kalendarium

25 marca br. zastępca RPO Wojciech Brzozowski wziął udział w wizycie studyjnej delegacji z Macedonii Północnej w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Spotkanie było poświęcone sposobom przeciwdziałania zagrożeniom dla równości płci i niedyskryminacji.

Słowo wstępne wygłosiła zastępczyni dyrektora ODIHR Tea Jaliashvili. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki władz oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Macedonii Północnej. Obecny był także ZRPO tego kraju, Jovan Andonovski.

Wystąpienie ZRPO W. Brzozowskiego było poświęcone polskim doświadczeniom w umacnianiu równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć. ZRPO wspomniał między innymi o kontaktach Biura RPO z organizacjami działającymi na rzecz praw kobiet. Zwrócił też uwagę na potrzebę dostrzegania sytuacji kobiet podlegających dyskryminacji wielokrotnej, tzn. doświadczanej ze względu na jednoczesną przynależność do więcej niż jednej grupy dyskryminowanej. 
 

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa