Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Stanisław Trociuk na spotkaniu Ombudsmanów z państw Grupy Wyszehradzkiej

Data:

W dniach 20-22 października 2021r. w Wyszehradzie odbyło się spotkanie Ombudsmanów z państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone roli Ombudsmanów w ochronie grup szczególnie narażonych na naruszenia praw człowieka w czasie pandemii. 

Wiodącymi tematami spotkania były działania Ombudsmanów z państw Grupy Wyszehradzkiej w czasie pandemii odnośnie skarg dotyczących naruszenia praw podstawowych w wyniku stosowania środków policyjnych, funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, praw kobiet podczas porodu, ochrony praw mniejszości narodowych oraz ochrony środowiska w interesie przyszłych pokoleń. 

Podczas spotkania Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zaprezentował aktywność polskiego Rzecznika dotyczącą omawianych zagadnień. 
 

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-10-27 14:30:18
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-10-27 14:37:54
Operator: Monika Okrasa