Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Sieci Ekspertów V4 – Bałkany Zachodnie dot. ochrony praw osób z niepełnosprawnościami

Data:

W dniach 14-15 września 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie ekspertów w dziedzinie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich zorganizowane przez Biuro RPO i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Zagranicznych ekspertów przywitali Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar oraz pani Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ RP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych zajmujących się ochroną praw człowieka w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Republice Czeskiej, Kosowie i Macedonii.

W trakcie pierwszego dnia seminarium omawiano kwestie związane z rolą niezależnego mechanizmu monitorującego wdrażanie zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wymieniano dobre praktyki związane z działalnością tych organów, a także dyskutowano na temat sposobów badania praktycznego wdrażania postanowień i standardów wprowadzonych przez Konwencję.  Drugiego dnia seminarium eksperci odwiedzili siedzibę Polskiego Związku Głuchych, gdzie zostali przyjęci przez panią Kajetanę Maciejską-Roczan, Prezes Zarządu PZG i wzięli udział w moderowanej dyskusji na temat wdrażania art. 24 Konwencji dotyczącego edukacji dwujęzycznej osób głuchych.

Spotkanie stanowiło kontynuację działań realizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmacniania systemu ochrony praw człowieka i wymiany doświadczeń z państwami Bałkanów Zachodnich.

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP