Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie konsultacyjne ODIHR nt. problemów równości płci w Polsce z udziałem ZRPO Wojciecha Brzozowskiego

Data:
Tagi: kalendarium

4 marca br. Zastępca RPO Wojciech Brzozowski wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Spotkanie było poświęcone problemom równości płci w Polsce.

Wystąpienie ZRPO W. Brzozowskiego dotyczyło sytuacji kobiet z grup niedoreprezentowanych i marginalizowanych. Poruszono w nim zwłaszcza zagadnienia praw kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, migrantek i uchodźczyń, kobiet ze społeczności romskiej, a także kobiet z niepełnosprawnościami. ZRPO wspomniał o licznych działaniach podejmowanych przez Rzecznika w celu poprawy sytuacji tych grup.

Inne wystąpienia w ramach spotkania dotyczyły m.in. e-learningowego projektu poświęconego równości płci „Latająca Akademia”, pozycji kobiet w ostatnich wyborach parlamentarnych oraz zapewnianiu równości kobiet z niepełnosprawnościami. Druga część obrad została poświęcona na moderowane dyskusje z udziałem uczestniczek i uczestników spotkania.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski