Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Hanna Machińska wzięła udział w seminarium podsumowującym projekt "Migrants have the right to have rights"

Data:

25 października 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska oraz p.o. naczelnika Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze RPO Agnieszka Szmajdzińska wzięły udział w seminarium podsumowującym projekt "Migrants have the right to have rights", realizowanym w okresie XI 2020 - X 2022 przez Instytut na rzecz Państwa Prawa.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wnioski Instytutu dotyczące dostępu cudzoziemców do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową, detencji w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz ich powrotu do kraju pochodzenia. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji dzieci przebywających w miejscach detencji, w tym małoletnich bez opieki. Przedstawione tezy zostały opracowane na podstawie doświadczeń pracowników Instytutu przy udzielaniu pomocy cudzoziemcom i mają być wkrótce upublicznione w formie raportu.

Zastępczyni RPO podsumowując spotkanie podziękowała osobom zaangażowanym w powstanie raportu oraz wszystkim, którzy niosą pomoc cudzoziemcom. Hanna Machińska przypomniała stanowisko RPO dotyczące nielegalności tzw. pushbacków oraz zwróciła uwagę na potrzebę uwrażliwienia lekarzy udzielających pomocy medycznej cudzoziemcom oraz sędziów na sytuację i warunki pobytu osób przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński