Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska wygłosiła laudację na cześć Adriany Porowskiej laureatki nagrody Architektki Zrównoważonego Rozwoju

Data:

24 października 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska wzięła udział w gali z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych (UN Day), w trakcie której wygłosiła laudację na cześć Adrianny Porowskiej laureatki nagrody Architektki Zrównoważonego Rozwoju w obszarze Business for Ukraine przyznawanej przez inicjatywę UN Global Compact. 

ZRPO Hanna Machińska podkreśliła, że nie zna drugiej osoby, która bardziej by zasłużyła na tytuł Architektki Zrównoważonego Rozwoju niż Adrianna Porowska.

W laudacji na cześć laureatki zaznaczyła, że jest to osoba – instytucja, powołana do rozwiązywania najtrudniejszych problemów. Problemów które wymagają umiejętności racjonalnego działania, szybkości w podejmowaniu decyzji, profesjonalizmu, kreatywności, ale również wielkiej wrażliwości.

Kumulacja tych cech pozwala jej na działania w tych ważnych społecznie i tak zaniedbanych obszarach, jakimi są problemy osób w kryzysie bezdomności – mówiła Zastępczyni RPO.

Zwróciła uwagę ma jej przygotowanie zawodowe w zakresie pomocy socjalnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończone kursy mediacji, kursy języka migowego oraz pomocy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, które pozwoliły jej na pracę Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, gdzie jest prezeską realizującą wiele projektów - Jest zaangażowana w tworzenie mieszkań treningowych w Warszawie i gminach ościennych, w projekt streetworkerów odwiedzających osoby w kryzysie bezdomności.

Podkreśliła, ze to właśnie bezpośrednie zetknięcie z osobami potrzebującymi pomocy pozwala na rozwiązywanie ich problemów.

Zwróciła uwagę na realizowany przez Adriannę Porowską projekt - statek ludzi bezdomnych.

- To projekt, który zrodził się w dyskusji z ojcem Bogusławem Palecznym. To budowa statku, przy której pomagało 100 osób. Ten statek to symbol, pozwalający uwierzyć, że można zjednoczyć się wokół pewnego celu i nabyć nowe kompetencje. Statek wraz z osobami w kryzysie bezdomności uda się w pierwszy swój rejs. Czy popłynie dookoła świata? – pytała Rzeczniczka.

Mówiła o czasie pandemii, gdy laureatka starała się działać bardzo skutecznie na rzecz ochrony ludzi, którzy znajdują się na ulicy.

- Mówi często o swojej bezsilności, gdy dostęp do lekarza jest trudny albo wręcz niemożliwy. O swojej pracy mówi, że to super miejsce, gdzie czuje, że robi coś sensownego. Walczy z dysfunkcją instytucjonalną.

Zwróciła uwagę, że kiedy nadszedł trudny czas, czas wojny w Ukrainie i czas kryzysu energetycznego, laureatka chcę za wszelką cenę ochronić swoich podopiecznych. Jest to Człowiek słowa, ale przede wszystkim Człowiek czynu.

- Gdy w Polsce pojawili się uchodźcy z Ukrainy, to Warszawa doszła do wniosku, że jedyną osobą, która może ogarnąć chaos i skoordynować działania na Dworcu Zachodnim jest nasza laureatka. Byłam, widziałam, jak skutecznie stworzyła ład, porządek na dworcu, jak pomagała ludziom – opowiadała Hanna Machińska.

- Od dłuższego czasu wspiera nas w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w działaniach dotyczących osób w kryzysie bezdomności – zwróciła uwagę i zaznaczyła, że była członkinią Rady społecznej przy RPO i obecnie jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności. Dzieli się swoim doświadczeniem, wskazując na drogi wychodzenia z bezdomności.

- Ado, dziękuje Ci za twoją niezwykłą działalność, za twoją wrażliwość i twoją skuteczność! - zakończyła swoje wystąpienie i zaprosiła wszystkich do wspierania działalności laureatki. 

Adriana Porowska jest prezeską Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, od lat wspierającą osoby wykluczone i w kryzysie bezdomności. Otrzymała nagrodę za wyjątkową postawę i gotowość niesienia pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy, m. in. poprzez koordynację wolontariatu na Dworcu Zachodnim w Warszawie.

Dzień Narodów Zjednoczonych obchodzony jest corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. UN Global Compact to światowa inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ - Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski