Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska odebrała statuetkę Architektka Zrównoważonego Rozwoju 2021

Data:

Gala UN DAY odbywa się 24 października w Dniu Narodów Zjednoczonych ustanowionym na pamiątkę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 r. W czasie niedzielnej gali wręczone zostały statuetki Architektki i Architekta zrównoważonego rozwoju 10 wyjątkowym osobom i organizacjom zasłużonym na tym polu.

Jedną z tegorocznych laureatek jest Hanna Machińska. Adam Bodnar, wygłaszając laudację, podkreślał, że dla zastępczyni RPO nie zna słowa niemożliwe zwłaszcza w kontaktach z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Granicznej. Nie zna ona słowa niemożliwe, kiedy konieczna jest obecność na posterunku Policji w środku nocy, czy podjęcie interwencji w środku ciemnego, mrocznego lasu przy naszej białoruskiej granicy. Nie zna słowa niemożliwe, kiedy trzeba pomagać zatrzymanej po raz kolejny Babci Kasi czy upominać się o los cierpiących migrantów, w tym płaczących dzieci. Hanna Machińska uczy także kolejne pokolenia studentów ale także swoich współpracowników. Przesuwa granice. Nie pozwala na spokój, bo zawsze jest ktoś, komu należy pomóc, kto potrzebuje ochrony, zainteresowania, interwencji a czasami po prostu wysłuchania. 

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. UNGC zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa