Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy osoby zaszczepione są poddawane kwarantannie? - pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: Szczepienia

Przepisy pod pojęciem „osoba zaszczepiona” definiują osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (§ 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2021.512 ze zm., dalej jako „rozp.RM”).

Osoby zaszczepione drugą dawką nie podlegają kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną, jako domownicy mieszkający z osobą, u której potwierdzono COVID-19 (§ 4 ust. 7 rozp.RM).

Zaszczepieni nie są również uwzględniani w limicie osób, które mogą przebywać na imprezach domowych (§ 26 ust. 11 i 12 rozp.RM).

Stan prawny na dzień 30 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk