Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępczyni RPO spotkała się z przedstawicielkami służb mundurowych

Data:

Dr Sylwia Spurek, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich spotkała się w Biurze RPO z przedstawicielkami służb mundurowych. Przyszły funkcjonariuszki i pracownice Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Wojska Polskiego, Służby Celnej Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli również Anna Błaszczak, dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO.

Spotkanie dotyczyło najważniejszych kwestii funkcjonowania służb mundurowych, którymi w ostatnim czasie zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Między innymi rozmawiano na temat:

  • zasad korzystania z dodatkowych przerw w pracy dla policjantek karmiących piersią;
  • ustalenia wysokości wynagrodzenia pobieranego przez mężczyzn – funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przebywają na urlopie rodzicielskim;
  • niewystarczającej ochrony prawnej osób ujawniających nieprawidłowości w służbie, czyli tzw. sygnalistów.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także