Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasiłek rodzinny do zwrotu z dużymi odsetkami

Data:

Interesantka pobierała zasiłek rodzinny na swoją córkę. W rok po przyznaniu prawa do tego zasiłku otrzymała decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu. W piśmie skierowanym do wiadomości Rzecznika, podaje ona, że wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien być zweryfikowany w trakcie postępowania wyjaśniającego, a obecnie przez błąd urzędnika zmuszona jest zwrócić świadczenie wraz z wysokimi odsetkami. Sprawa pozostaje w toku, Rzecznik oczekuje na odpowiedź Ośrodka Pomocy Społecznej.

BPK.7064.2.2018

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2018-05-17 14:41:39
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-29 11:59:33
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także