Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Data:

W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej dodano do ustawy przepis nakazujący rozstrzyganie wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Pojawiające się jednak w trakcie procesu legislacyjnego wątpliwości dotyczące niejednoznacznego charakteru tej regulacji, rodzą obawy co do jej wykładni w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Finansów. W odpowiedzi Minister zapewnił o świadomości ogromnej wagi problemów związanych ze stosowaniem zmienionych przepisów oraz istniejących wątpliwości, których nie udało się usunąć w trakcie procesu legislacyjnego.

Poinformował również, że zwrócił się do Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z prośbą o opinię w kwestii stosowania nowych przepisów, ponieważ konieczne może stać się wydanie interpretacji ogólnej. Minister przedstawił także plany przeszkolenia pracowników administracji podatkowej w zakresie praktycznego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP