Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz