Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej.

Data:

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 14. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji: 2014-12-18 15:58:13
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-05-26 12:13:46
Operator: AnetaKosz