Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 17. Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2015-12-17 12:50:57
Osoba udostępniająca: AnetaKosz