Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka nr 4 "Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia"

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz