Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI. Koncepcja i praktyka akcji afirmatywnej

Data:

Raport końcowy przedstawiony przez specjalnego sprawozdawcę p. Marca Bossuyta zgodnie z rezolucją 1998/5 Podkomisji https://www.rpo.gov.pl/pliki/1177672499.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk