Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 14.05.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia prawa osadzonych do informacji

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk