Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji programu „Strategia działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk