Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej ws. krajowych obserwatorów wyborów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji kodeksu wyborczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego z prośbą o uregulowanie instytucji niezależnych krajowych obserwatorów wyborów. Na brak takiej regulacji w polskim prawie wyborczym zwracają uwagę m.in. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), eksperci, przedstawiciele doktryny, a także organizacje społeczne.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie w dniu 9 marca 2016 r. do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który podzielił pogląd o konieczności wprowadzenia do przepisów prawa wyborczego instytucji obserwatorów krajowych niezwiązanych z komitetami wyborczymi i jednocześnie zadeklarował udział Państwowej Komisji Wyborczej w pracach parlamentarnych w przypadku zgłoszenia stosownego projektu ustawy.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP