Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po spotkaniu regionalnym w Białymstoku: wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. zasad zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Data:

Pracujący rodzic zgłasza dzieci jako osoby współubezpieczone w ZUS. Ale wystarczy, że dziecko podejmie pracę, choćby na krótko, i wypada z systemu. Jeśli potem zgłosi się do lekarza, to eWUŚ zaświeci się na czerwono ostrzegając, że młoda osoba nie jest ubezpieczona - choć to nieprawda (system odnotowuje, że nie wpływają już składki na konto tej osoby, ale nie wie, że nadal obowiązują wcześniejsze uprawnienia wynikające z faktu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej). Żeby prawo do publicznych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego odzyskać, trzeba się ponownie zarejestrować.

O dotkliwości takiego rozwiązania mówili rzecznikowi Adamowi Bodnarowi uczestnicy spotkania regionalnego w Białymstoku.

Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązań, które zabezpieczą małżonków i dzieci osób ubezpieczonych przed taka sytuacją.

Obowiązujący stan prawny może budzić wątpliwości z uwagi na zagwarantowane w Konstytucji prawo do ochrony zdrowia. To na władzach publicznych spoczywa obowiązek zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Utrata poświadczenia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego tylko dlatego, że tak skonstruuowany jest system potwierdzający uprawnienia, musi budzić zastrzeżenia.
 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk