Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.03.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2012-09-13 21:58:32
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP