Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.09.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Data:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.09.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2013-06-13 15:27:16
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP