Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów

Data:

RPO-629059-VII-7020-11006

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2012-12-10 16:44:53
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-13 12:48:55
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP