Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie prac nad projektem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w sprawie prac nad projektem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie prac nad projektem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania - 25 maja 2009 r.

Wystąpienie RPO do Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w sprawie prac nad projektem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania - 25 maja 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk