Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z dnia 06.11.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Data:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z dnia 06.11.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2013-06-13 13:35:56
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP