Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów

Data:

RPO-629059-VII-7020-11006

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2012-12-10 16:44:53
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki