Biuletyn Informacji Publicznej RPO

WSA o raporcie Julii Pitery

Data:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że Kancelaria Premiera ma ponownie rozpatrzyć wniosek obywatela o udostępnieni, w ramach dostępu do informacji publicznej, raportu o CBA autorstwa minister Julii Pitery. W sprawie udostępnienia raportu występował również Rzecznik Praw Obywatelskich

Komunikat PAP: WSA: premier ma ponownie zbadać, czy ujawnić raport Pitery o CBA – 16 lipca 2008 r.

Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi przez Julię Piterę, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera opracowania dotyczącego działalności CBA - 3 kwietnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera odmowy udostępnienia RPO tzw. "raportu Pitery" - 28 stycznia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie odmowy udostępnienia RPO tzw. "raportu Pitery" - 28 stycznia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera o udostępnienie raportu dotyczącego działalności CBA - 2 stycznia 2008 r.

Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wystąpienie RPO w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi przez Julię Piterę, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera opracowania dotyczącego działalności CBA - 18 kwietnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi przez Julię Piterę, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera opracowania dotyczącego działalności CBA - 30 kwietnia 2008 r.

Pismo Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera w sprawie udostępnienia RPO raportu dotyczącego działalności CBA - 17 czerwca 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk