Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja oddziałów Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Data:

Pracownicy Zespołu do spraw Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili 23- 24 stycznia 2020 r. wizytację dwóch Oddziałów (XXII i XXIV) Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. (Raport z wizytacji w załączniku  na dole strony) 

Wyniki przeprowadzonej wizytacji dały podstawę do sformułowania wielu zaleceń i rekomendacji, które zostały przedstawione w Notatce z wizytacji z dnia 30 października 2020 r. Przedstawiciele RPO podkreślili, że szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że wiele zaleceń sformułowanych było już wcześniej, przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji i przekazane Dyrektorowi Szpitala w raporcie powizytacyjnym z dnia 30 marca 2016 r.

W odpowiedzi na nie, kierownictwo Szpitala zadeklarowało podjęcie działań mających na celu realizację zaleceń. Dokonane ustalenia podczas wizytacji w 2020 r. pokazały, że stwierdzone wówczas nieprawidłowości nadal mają miejsce.

IX.517.36.2020 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-02-02 12:32:06
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski