Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mniejsi, ale równi – system prawny w obronie mniejszości - Adam Bodnar na konferencji "Europa wobec wyzwań XXI wieku" w Oświęcimiu (pod patronatem RPO), a potem w Wilamowicach i Cieszynie

Data:

„Europejczyk/Europejka - czyli kto?” – to temat przewodni III. Międzynarodowej konferencji "Europa wobec wyzwań XXI wieku", w której wziął udział rzecznik praw obywatelskich. Wydarzenie odbyło się w ramach działań Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.

W dwudniowej debacie wzięli udział dyplomaci, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dr Adam Bodnar był uczestnikiem dyskusji „Nikt nie jest sam – reprezentacja jako fundament społeczeństw Europy”. Wygłosił wystąpienie zatytułowane „Mniejsi, ale równi – system prawny w obronie mniejszości”.

W nawiązaniu do kryzysu migracyjnego w Europie uczestnicy konferencji zastanawiali się m.in. nad znaczeniem pojęcia obywatel Unii Europejskiej, kwestią patriotyzmu i nacjonalizmu w odniesieniu do uniwersalnych praw człowieka oraz ideą europejskiej solidarności.

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka jest platformą łączącą działające w Oświęcimiu instytucje i odwiedzające Auschwitz osobistości. OFPC dąży do upowszechnienia idei praw człowieka inicjując interdyscyplinarne dyskusje o współczesnych problemach Europy i świata i stwarzając warunki do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów.

Nieodłączną częścią misji Forum jest edukacja młodzieży i dorosłych pod kątem poszanowania praw człowieka. Przekazywaniu rzetelnej wiedzy na ten temat – poprzez seminaria, projekty edukacyjne, publikacje oraz platformę elektroniczną - towarzyszy wychowanie w duchu praw człowieka, by ludzie nie pozostawiali obojętni: potrafili zawczasu i skutecznie reagować na zło, a także aktywnie i ofiarnie pomagać skrzywdzonym.

Podczas wizyty w Oświęcimiu rzecznik spotkał się również z Romanem Kwiatkowskim – współzałożycielem i Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz inicjatorem powstania Romskiego Instytutu Historycznego. Rozmowy dotyczyły problemów mniejszości romskiej.

Dr Bodnar odwiedził także Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim projektów społecznych realizowanych przez Centrum, m.in. Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej, którą Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem oraz projektu „Zrozumieć zło”.

W Cieszynie rzecznik praw obywatelskich odwiedził kilka punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem. Cudowni ludzie, którzy prowadzą warsztaty w miejscu, gdzie osoby bezdomne znajdują swoje miejsce – znajdują DOM, który wspólnie tworzą.

Właśnie tam mogą rozpocząć inne życie ucząc się na nowo umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabyć umiejętności zawodowych, przekwalifikować się, nauczyć się planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem (np. w ramach spółdzielni socjalnej czy działalności gospodarczej).

Fenomenem tej placówki jest to, że to osoby, które trafiły do tego ośrodka, stworzyły go, budowały, ustalały zasady, jakie tam panują i dbają o ich przestrzeganie. Wspólnie pracują na rzecz swojego domu prowadząc stolarnię, szlifiernię, czy pracownię artystyczną.

Pracują tam cudowni ludzie, którzy oddają całe serce prowadząc dom, czy zajęcia.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk